29 Dec 2016

1. a cherry pip | pestka

'I nagle wiesz: czas zacząć coś nowego i zaufać magii początków.' (Mistrz Eckhart)


for a while now, I've been turning sentences in my head just like you do with a pip after eating a cherry. much too long, way too pointlessly.
how to start?
how much to say?
how to remain discreet, unobtrusive but authentic and honest at the same time?
how much of myself keep to myself?

you see, the thing is that in March 2015 my life started turning upside down and since that time I keep learning new things about myself.
in June 2015 my life started resembling a huge construction site - an utter chaos, not at all beautiful, difficult to move around and completely unsuitable to live. but at the same time promising that something durable will appear there one day. and most of all - something completely new.
welcome to my New Normal.
a new chapter and a new fullness - richer than ever before.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

od dłuższego czasu obracam w głowie zdania jak pestkę po czereśni. robię to zbyt długo, całkiem niepotrzebnie.
jak zacząć?
jak dużo powiedzieć?
w jaki sposób pozostać taktowną, nienachalną, a jednocześnie autentyczną i szczerą?
ile siebie zachować dla siebie?
trudność polega na tym, że w marcu 2015 roku moje życie zaczęło stawać na głowie i od tamtego czasu nie przestaję się dowiadywać o sobie ciągle nowych rzeczy.
w czerwcu 2015 roku moje życie zaczęło przypominać ogromny plac budowy - kompletny chaos, wcale nie piękny, trudny do poruszania się i niemożliwy do życia, ale jednocześnie obiecujący, że kiedyś stanie tam coś trwałego. i przede wszystkim - całkiem nowego.
witajcie w mojej Nowej Normalności.
nowym rozdziale i Nowej Pełni - bogatszej niż kiedykolwiek.


No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...